Het beroep leerkracht krijgt te maken met vele vooroordelen en aannames. Wij kunnen ons dus ook voorstellen dat je als studiekiezer soms niet precies weet wat nu waar is en wat niet. Daarom gingen wij in gesprek met een pabostudent, om te ontdekken wat de waarheid is over het beroep leerkracht. Lees je mee?

Op de themapagina de 10 onwaarheden over het beroep leerkracht lees je tien verschillende onwaarheden die wij kennen over het beroep. In dit interview vroegen we Sanne, 22 jaar en pabostudent op Avans Hogeschool om alles te vertellen over haar ervaringen met deze onwaarheden.