Werkzaam in het onderwijs – Basisonderwijs schoolleider

Maak gebruik van job shadowing om te ontdekken of het beroep van schoolleider bij jou past!

Juf Sonja

Maak jij het verschil?

Momenteel ben je leerkracht, intern begeleider of heb je een andere rol op een school in het basisonderwijs of speciaal onderwijs en je hebt ambities om schoolleider te worden? Goed idee! Als schoolleider zorg je ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs op jouw school uitstekend is. Je zorgt voor een duidelijke visie met doelen waaraan jouw leerkrachten en leerlingen kunnen werken. Daarnaast zorg je voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van leerkrachten. Je neemt initiatief, bent ondernemend en kan goed samenwerken.

Als schoolleider maak jij het verschil voor de leerkrachten en leerlingen op jouw school!

Schoolleider John vertelt..

John Smout is directeur van NBS Teteringen. Hij begon ooit zijn carrière als stagiair bij de Stichting Nutsscholen Breda.

Binnen mijn werk zorg ik graag voor ‘beweging’. Ik wil invloed uitoefenen, meedenken, de kar trekken en iets van mezelf meegeven in de ontwikkeling van het geheel. Dit deed ik eerst als leerkracht en nu als directeur. Als leerkracht kreeg ik de ruimte om mezelf te ontwikkelen. Door ervaring op te doen als leerkracht in het onderwijs kwam ik er steeds beter achter wat mijn drijfveren waren. Steeds vaker was ik bezig met de schoolorganisatie. Vanuit die interesse ben ik de opleiding tot basis bekwaam schoolleider gaan volgen.

Ik wil voor al onze kinderen de meest unieke schoolorganisatie zijn die er is. Ik wil van betekenis zijn voor het kind en voor de ouder. Ik hoop een ieder met onze school iets mee te geven in de zoektocht naar wie zij (willen) zijn. Als kinderen dan na het verlaten van onze basisschool na een aantal jaar trots terugkomen om te vertellen hoe het met hen gaat (en welke rol wij daar in hebben gespeeld), dan is dat voor mij de bevestiging van ons, mooie, werk.

Het is gestart met het volgen van de opleiding schoolleider basisbekwaam. Gedurende de opleiding ben ik interim directeur geworden binnen onze stichting (Nutsscholen Breda). Na een jaar lang de taak als interim directeur waar te hebben genomen, ben ik officieel benoemd tot directeur.

De opleiding duurde een jaar. Ik heb van de verschillende modules wat meegekregen. De meeste waarde haalde ik uit de intervisiemomenten met mijn medestudenten. Eigenlijk ga je het pas écht leren wanneer je het ook écht ‘gaat doen’ (dat was ook mijn ervaring als leerkracht na het volgen van de PABO).

Persoonlijk vond ik de opleiding tot vakbekwaam schoolleider sterker. Dat komt omdat ik op dat moment al schoolleider was als ook dat ik vakbekwaam heb gehaald door een EVC-traject. Dit houdt in dat je zelf het tempo bepaald en er een grote mate van discipline wordt gevraagd m.b.t. het aanleveren van bewijslast en het opzetten van een portfolio. Hierdoor was deze opleiding van enorme meerwaarde voor mijn eigen ontwikkeling.

Je moet kunnen nadenken op het niveau van een organisatie. Je stelt jezelf ondergeschikt aan het geheel en ben onbevooroordeeld in je contact met alle betrokkenen. Je bent veel aan het luisteren, samenvatten en wedervragen aan het stellen om beweging op gang te brengen. Soms moet je keuzes maken en dan wil je beschikken over een gefundeerde visie (op onderwijs). Je bent een bewaker, iemand die een route uitstippelt en iedereen meeneemt op avontuur. Je bent helder en duidelijk, maar ook warm en zorgzaam. Je probeert te achterhalen wat iemand zijn/haar drijfveren zijn en staat open voor contact. Je bent zichtbaar voor kinderen, ouders en collega’s. In mijn ogen ben je op de werkvloer te vinden; dat is de plek waar het gebeurd!

De diversiteit. Het werk leert je daarnaast veel over jezelf. Het helpt mij enorm in mijn eigen ontwikkeling. Daarnaast vind ik het enorm leuk om alle kinderen en groepen te leren kennen. Zelf probeer ik met regelmaat les te geven en ken ik alle kinderen bij naam. Doordat zij mij (ook) kennen, heb ik vaak waardevolle en leuke gesprekken op mijn werkdagen.

Schroom niet om een keer de stoute schoenen aan te trekken en te vragen of je een dag mag meelopen met een schoolleider. Daardoor krijg je een goed beeld. Het is moeilijk uit te leggen wat het beroep inhoud: je moet het ervaren en meemaken. Bij mij ben je in ieder geval welkom!

Wat doet een schoolleider?

Als schoolleider ben je het aanspreekpunt voor ouders. Je geeft leiding aan het schoolteam en beslist over het verlof van de medewerkers. Daarnaast vertegenwoordig je de school in overleg met directeuren van andere scholen en met externe partijen.

Ook ga je aan de slag met taken in opdracht van het schoolbestuur. Wat je taken en verantwoordelijkheden zijn wordt vastgelegd in een managementstatuut, zodat je weet wat er van jou wordt verwacht.

Hoe word je schoolleider?

Je kan op verschillende manieren schoolleider worden. Dit kan door een geaccrediteerde opleiding tot schoolleider te volgen of een relevante masteropleiding af te ronden. Daarnaast zijn er andere opties, zoals het volgen van een toetsend assessment, het volgen van een EVC procedure of een individuele diplomawaardering te doen.

In ieder geval moet je als schoolleider een basisregistratie hebben in het Schoolleidersregister PO. Elke vijf jaar moet je jezelf hier registreren, om aan te tonen dat jij je voldoende bent blijven ontwikkelen. Kijk voor meer informatie ook eens op het landelijk onderwijsloket.

Antwoord op je vragen

De salarissen van het basisonderwijs staan vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. In de huidige cao (2023) lopen ze uiteen van € 2.896,- tot € 7.922,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen. Kijk voor meer informatie op het landelijk onderwijsloket.

Naast schooldirecteur zijn er ook andere leidinggevende functies in het primair onderwijs. Zo kun je ook directeur zijn van meerdere scholen. Je bent dan een cluster- of meerschoolse directeur en je werkt dan met de locatiedirecteuren samen om het onderwijs op de verschillende basisscholen te verbeteren. Daarnaast zijn veel scholen onderdeel van een scholenstichting waar allerlei bestuurlijke functies worden uitgeoefend.

Neem dan deel aan job shadowing schoolleider!

Job shadowing is een leerervaring waarbij je een schoolleider gedurende zijn werkdag volgt en observeert, terwijl deze alle taken uitvoert. Het helpt je om een beeld te krijgen van deze functie en te bepalen of je verder wilt verkennen of deze functie past bij jouw persoonlijkheid, talenten en professionele doelen.

Wil jij een dag een schoolleider ‘schaduwen’ en zo meer te weten komen over de inhoud van de functie van schoolleider? Meld je dan hier aan. Je kunt op het aanmeldformulier een keuze maken uit een school in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Job shadowing wordt georganiseerd door verschillende besturen in West-Brabant. Heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een mailtje naar info@rapvoordeklas.nl.

Volg RAP voor de klas via

Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs

Volg RAP West-Brabant via

Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs

© Copyright - RAP West-Brabant - ontwikkeld door FHost - privacy policy
Geverifieerd door MonsterInsights