Maak jij het verschil?

Als onderwijsassistent zorg je samen met de leerkracht voor de ontwikkeling van de leerlingen, klas en school!

Heb jij interesse in het onderwijs en vind je het leuk om de leerkrachten in de klassen te ondersteunen en leerlingen te helpen? Dan is het beroep onderwijsassistent iets voor jou!

Als onderwijsassistent begeleid je leerlingen en verricht je onderwijsondersteunende taken. Je werkt graag met kinderen en bent bovendien geduldig. Uitdagingen pak je met beide handen aan. Je bent betrokken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast kun je goed plannen en vind je het leuk om activiteiten te organiseren. Je helpt bij het organiseren van schoolactiviteiten en je maakt lesmateriaal door het aandragen van jouw ideeën.

Onderwijsassistent Iri vertelt..

Iri Verstraeten is 23 jaar oud en werkt als onderwijsassistent bij Auris de Spreekhoorn in Breda.

Ik heb gekozen om de opleiding onderwijsassistent te doen, omdat ik graag werk met kinderen. Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van de leerling.

Momenteel werk ik samen met 1 leerkracht in de instroomgroep (een nieuwe kleuterklas). Deze groep gaat van maandag tot en met donderdag naar school, op vrijdag val ik in waar nodig of ondersteun ik bij de groepen 6, 7 en 8. Ik werk op vrijdag dus vaak met verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten. Het halfjaar hiervoor bestonden mijn werkzaamheden voornamelijk uit ondersteuning bij de bovenbouw en invalwerk.

Een werkdag start met de inloop. Een contactmomentje met elke leerling en een rustige opstart. Daarna volgt de kring, waar we verschillende doelen oefenen en herhalen. Dan volgt een werk les volgens het planbord online. Leerlingen kunnen  d.m.v. hun naamplaatje zien waar zij zijn ingedeeld. Na de time-timer (klokje) mogen ze een ander werkje/hoek kiezen. Dan volgt fruit eten en buitenspelen. Hierna volgt vaak een werk of speel les op gym, muziek en handvaardigheid na. De leerlingen lunchen op school met een van de juffen in de klas. Na het buitenspelen in de middag worden er verschillende lessen gegeven zoals KWINK (methode voor sociaal-emotioneel leren), schrijfatelier etc.

Wat mij het meeste aanspreekt t.a.v. mijn werkzaamheden zijn dat ik creatief aan de slag kan. Het bedenken van knutselwerkjes tot het vormgeven van een thema.

Het leukste wat ik op school heb meegemaakt is wel een enorm fijne samenwerking in mijn eerste werkjaar. Ik heb veel mogen leren en veel meegenomen in mijn eigen ontwikkeling.

Welke mogelijkheden zijn er?

Leerwegen

Er zijn twee mogelijke leerwegen, BOL of BBL. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en interesse kun je kijken welke route het beste bij je past. In West-Brabant kun je beide opleidingen volgen bij Curio.

De opleiding tot onderwijsassistent bij Curio duurt 3 jaar. In het eerste jaar start je in de tweede periode met een stage. Je krijgt daar beroepsspecifieke opdrachten. Zo combineer je leren op school met de praktijk. Later in je opleiding ga je vaker stagelopen. De school zorgt voor een stageplaats.

BOL of BBL

Er zijn twee leerwegen voor het volgen van de opleiding:

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

BBL
Bij een BBL-opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je 1 dag in de week naar school. Wat je op school leert, kun je op jouw werk meteen gebruiken. De BBL-opleiding kun je volgen in Breda en Roosendaal. Voor het volgen van een BBL opleiding heb je een leercontract nodig voor minimaal 20 uur per week of minimaal 16 uur per week indien je werkzaam bent op een school.

Antwoord op je vragen

De salarissen van het basisonderwijs staan vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. In de huidige cao (2023) lopen ze uiteen van € 1.942,- tot € 2.961,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen. Kijk voor meer informatie op het landelijk onderwijsloket.

Je kunt je verder professionaliseren en daarvoor in West-Brabant de opleiding Leraarondersteuner volgen bij Avans+. Wil je zelf een eigen klas hebben, dan kun je de opleiding Leraar Basisonderwijs volgen bij Avans Hogeschool om zelf leerkracht te worden in het basis- of speciaal onderwijs. Naast de voltijd variant kun je deze opleiding ook in deeltijd volgen.

In tegenstelling tot een onderwijsassistent mag een leraarondersteuner zelfstandig taken uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen.