Maak jij het verschil?

Je zit nog op de middelbare school of volgt een MBO-opleiding en je denkt er over om in het speciaal onderwijs te gaan werken? Dat is fijn! Want het speciaal onderwijs heeft leerkrachten nodig die extra oog hebben voor de zorg, aanpak en aandacht die de leerlingen in het speciaal onderwijs nodig hebben. Je werkt met leerlingen die een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap hebben. Of die langdurig ziek zijn.

Als leerkracht kan je in het speciaal onderwijs echt het verschil maken door een veilige leeromgeving te creëren voor deze kinderen.

Juf Lieke werkt in het speciaal onderwijs
1

Klik hier voor het verhaal van Lieke

Hoe is het om leerkracht te zijn in het speciaal onderwijs?

Neem een kijkje in het speciaal onderwijs. Juf Lieke laat je graag zien hoe het is om als leerkracht in het speciaal onderwijs te werken. Zij vertelt je hoe een werkdag er voor haar uitziet, wat belangrijk is en waar ze voldoening uit haalt. Ook geeft ze aan hoe het is om met leerlingen  te werken die speciale en andere aandacht nodig hebben. Het is belangrijk dat leerlingen zich fijn voelen op school en daar kun jij als leerkracht aan bijdragen door te kijken waar hun talenten liggen. Daarnaast zorg je voor een duidelijke structuur en dagelijkse routines.

Klik op de foto van Like om haar verhaal te zien!

Meeloopdag

Wat is speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is ingericht voor leerlingen met speciale leerbehoeften. Scholen in het speciaal onderwijs hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het speciaal basisonderwijs zijn kleiner en er zijn meer deskundigen om te helpen met leren.
Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters. De clusters zijn ingedeeld op basis van de problematiek van de leerlingen. Een school in het speciaal onderwijs is meestal gericht op één van een van die vier clusters.

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Hoe word ik leraar in het speciaal onderwijs?

Net als voor het basisonderwijs, volg je een pabo-opleiding. In West-Brabant kun je bij Avans Hogeschool in Breda de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs volgen. Tijdens de studie kun je vanaf het 3e studiejaar kiezen om het excellent programma TOPClass Gedragsspecialist te volgen. Dit is een programma bovenop het reguliere lesaanbod.

Na de opleiding Leraar Basisonderwijs draag je de titel Bachelor of Education. Je kunt de opleiding volgen in voltijd of in deeltijd. Om te kunnen starten met de opleiding moet je aan een aantal toelatingseisen voldoen. Deze kun je vinden op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Mocht je niet het excellent programma TOPClass Gedragsspecialist willen volgen en toch in het speciaal onderwijs gaan werken, dan kun je na je bachelor een aanvullende specialisatie volgen, zoals de Master Educational Needs. Ook dit kan bij Avans Hogeschool.

Is het beroep leerkracht écht iets voor jou? Je ontdekt het onder andere door het lezen van de themapagina’s en interviews. Hierin zijn verschillende thema’s binnen het beroep uitgelicht. Daarnaast zijn verschillende studenten en leerkrachten geïnterviewd over hun ervaringen in het vak. Je leest er alles over!

Leerlingen in het speciaal onderwijs

Antwoord op je vragen

Ga zelf op onderzoek uit of werken in het speciaal onderwijs bij jou past. We geven je graag een aantal tips:

  • Ga in gesprek met je familie, vrienden en bespreek het met je decaan. Zij kennen jou goed. Zien zij jou straks al voor de klas staan in het speciaal onderwijs?
  • Loop een dagje mee in het speciaal onderwijs in West-Brabant.
  • Ga naar de open dagen van Avans Hogeschool, maak gebruik van proefstudeer- en meeloopdagen. Je komt zo in contact met studenten die voor dezelfde keuze hebben gestaan als jij.
  • Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan via het landelijk onderwijsloket.
  • Volg @RAPvoordeklas op Instagram om meer te weten te komen over het beroep leerkracht, ook in het speciaal onderwijs.

Dat ligt aan je eigen ambitie. Er zijn diverse doorgroeimogelijkheden. Je moet hiervoor wel studies gaan volgen. Je kunt bijvoorbeeld doorgroeien als taal- of rekencoördinator, stagecoach, bouwcoördinator, intern begeleider of directeur van een basisschool.

De salarissen van het speciaal onderwijs staan vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. In de huidige cao lopen ze uiteen van € 2.678,- tot € 5.990,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen. Kijk voor meer informatie op het landelijk onderwijsloket.

Dag in de klas bij

Leerkracht zijn