• 0.6FTE
  • Breda

Site INOS

Ben jij in staat niet alleen naar leerlingen te kijken, maar ook het unieke van elke leerling te zien? Wil jij samen met ons zoeken naar de beste aanpak voor iedere leerling? En wil jij een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van maximale ontwikkelkansen voor leerlingen bij wie opgroeien en leren niet vanzelf gaat? Kom dan samen met ons het verschil maken!

Jouw Functie
Leerkracht TOP-team SBO, SO & VSO
We zoeken een leerkracht voor minimaal 24 tot 40 uur per week (wtf 0,6 tot 1,0) die ons TOP-team SBO, SO & VSO komt versterken. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband.

Als leerkracht in het TOP-team SBO, SO & VSO van Phoenix kies je bewust om in het speciaal onderwijs voor een kortere of langere termijn invalkracht te zijn óf je kiest ervoor om bovenop de werkdagen dat je vast verbonden bent aan een school extra invalwerk te doen. Je werkt alle dagen voor de groep, je hebt jouw focus liggen op de lesgebonden taak, en je werkt met name binnen de drie INOS-scholen voor speciaal onderwijs: Ons SBO, Het Kasteel (SO) en Het Breda College (VSO).

Hier kom jij te werken
Phoenix is de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten op alle verlof- en verzuimvraagstukken binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.

Binnen Phoenix wordt gewerkt met verschillende teams. In het TOP-team SBO, SO en VSO werken professionals, zowel leerkrachten, leerkrachtondersteuners als onderwijsassistenten, die bewust kiezen om voor een kortere of langere termijn invalkracht te zijn binnen het gespecialiseerd onderwijs. Naast dat je deel uit maakt van het Phoenixteam, krijg je ook een stamschool binnen het speciaal onderwijs toegewezen.

Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht, (opnieuw) tot bloei komen en revitaliseren.

WAT VERWACHTEN WIJ
• je bent in het bezit van een pabo-diploma
• je vindt het een uitdaging om met leerlingen in de basisschoolleeftijd (SBO en SO) of pubers (VSO) met een licht tot ernstige verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte te werken
• jouw lessen zijn opbrengstgericht: heldere lesdoelen, directe instructie, actieve betrokkenheid en afstemming zijn voor jou vanzelfsprekend
• je beschikt over de kennis en vaardigheden voor een goede omgang met de specifieke problematiek van onze leerlingen of bent bereid orthopedagogische en orthodidactische kennis en vaardigheden te verwerven
• je biedt afzonderlijke leerlingen en de groep als geheel een krachtige veilige en uitdagende leeromgeving aan op een eigentijdse, creatieve en planmatige manier, zodanig dat alle leerlingen zich gewaardeerd voelen
• je versterkt het zelfvertrouwen van je leerlingen door positieve feedback en authentieke betrokkenheid en je richt je aanpak op het behalen van successen door de leerling
• je bent alert op de invloed die je eigen gedrag en dat van anderen heeft op de leerlingen
• voor het VSO geldt dat je in staat bent om de ‘maatschappij: wonen, werken en vrijetijdsbesteding’ te integreren in je lessen

WAT BIEDEN WIJ
• een gevarieerde en inspirerende werkomgeving
• de mogelijkheid om met name binnen onze scholen voor speciaal onderwijs: SBO, SO en VSO kennis en ervaring op te doen
• persoonlijke begeleiding en scholing gericht op werken binnen het speciaal onderwijs
• volop ontwikkel- en groeimogelijkheden: we koesteren onze professionals en investeren graag in je
• uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: de functie is ingeschaald in salarisschaal LB
• bij gebleken geschiktheid bieden wij je op termijn een vaste aanstelling

Contact
Spreekt werken bij Phoenix jou aan? We komen graag in contact met je! Heb je vragen, bel dan naar Koen Ballemans, teamcoördinator Phoenix, 06-25390614.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.solliciterenbij.inos.nl.