• 1FTE
  • Breda

Site Koraal Onderwijs

Het Driespan zoekt voor De Kei in Breda een Docent AVO, werktijdfactor 1.0

Over de functie

“Het onderwijs op De Kei is er op gericht dat jij tijdens je behandeling geen school hoeft te missen. Je krijgt les in kleine groepen en we houden rekening met wie jij bent. Met je sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk om op een positieve manier en respectvol met elkaar om te gaan. We accepteren elkaar zoals we zijn.
In het onderwijsprogramma geven we veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociaal-emotionele vaardigheden. Ook richten we ons op het vergroten van je leervaardigheden, zoals planning, leren concentreren, samenwerken en je werk organiseren. We focussen ons vooral op jouw sterke kanten. Door stil te staan bij je succeservaringen, neemt je zelfvertrouwen toe.”

Binnen het lesaanbod van De Kei is specifiek aandacht voor het aanleren en vergroten van taakaanpak, uitgestelde aandacht, samenwerken, leren leren, planning, organisatie en reflectie. Als docent richt je je op de sterke kanten, stimuleert individuele talenten van leerlingen en stelt samen met leerlingen ambitieuze en reële doelen.

Ben jij die docent die het leuk vindt om te werken in een dynamische omgeving, met een hecht team, én met een doelgroep die specifieke ondersteuning nodig heeft, op een kleine locatie waar iedereen elkaar kent, waar maatwerk geboden wordt en in samenspraak met de leerling, ouders en behandelaren wordt gesproken over dat wat nodig is?

Over Het Driespan

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Het Driespan verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen, in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar oud, met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt, aan ruim 1700 leerlingen, gegeven op twaalf scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Ossendrecht en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Meer weten? Kijk dan op onze website www.koraal.nl

Over De Kei

Samen werken aan een kansrijke toekomst
De Kei is een onderwijsinstelling voor gespecialiseerde voortgezet onderwijs die met expertise onderwijs, ondersteuning en begeleiding op maat biedt aan bijvoorbeeld hoogsensitieve of-gevoelige leerlingen en/of leerlingen met een (school)trauma en/of psychiatrische problemen, in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar, en hun ouder(s)/verzorger(s). VSO De Kei werkt nauw samen met onder andere GGZ Breburg Centrum Jeugd Breda, maar ook met andere ondersteuningspartners in en buiten de regio.

Wat bieden wij?

– Een reguliere aanstelling conform CAO Primair Onderwijs
– De functie van docent wordt ingeschaald in schaal L11, conform CAO Primair Onderwijs
– Na je start en gedurende je loopbaan bij Het Driespan wordt er ruimte en begeleiding geboden voor je    persoonlijke ontwikkeling
– Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, een collectieve zorgverzekering en         eindejaarsuitkering.

Wat vragen wij van jou?

– Je bent bevoegd leraar en in het bezit van een PABO-diploma
– Je bent vaardig in het afstemmen op pedagogische en didactische behoeften van de jongeren
– Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
– Je bent echt/authentiek als docent en in staat orde en overzicht te houden
– Je bent in staat creatief mee te denken en te reflecteren op eigen handelen, je bent invoelend en   motiverend maar tevens begrenzend naar onze jongeren
– Je kan goed plannen en organiseren en hebt een ‘hands on’ mentaliteit
– Je bent flexibel in het bieden van onderwijs aan jongeren met (zeer) specifieke behoeften.

We hopen en verwachten dat je bijdrage zich ook kenmerkt door onze vier kernwaarden; innovatief, transparant, samen en onderscheidend. En aanvullend de locatie specifieke waarden: vertrouwen, eigenaarschap, verbindend en uniek.

Kandidaten met ervaring binnen het speciaal onderwijs of extra kennis en expertise van de doelgroep hebben onze voorkeur.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Stefan de Crom, Schoolleider De Kei, bereikbaar op telefoonnummer 076-5249785 / 088-0165998 of per mail: scrom@koraal.nl.  Wil je meer lezen over De Kei bezoek dan onze website www.koraal.nl/over-koraal/locaties/de-kei

Reageren

Wil jij deel uitmaken van dit hechte team? Wij ontvangen dan graag voor 29 november aanstaande jouw CV en motivatie.

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar CSchendel@koraal.nl