Uitnodiging voor de live inspiratiesessie: Hoe kan ik mijn online lessen activerender maken.

Wanneer: woensdag 10 maart van 16.00  tot 17.00 uur

 

Beste docent,

In wat voor een tijd leven we toch?

In de komende weken zal het fysiek onderwijs gecombineerd worden met onlineonderwijs. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat leerlingen en studenten actiever betrokken willen worden. Tijdens deze inspiratiesessie laten we je in vogelvlucht zien welke verschillende mogelijkheden er zijn qua werkvormen en tooling.

Ook kijken we met je terug, maar gaan vooral snel door naar de ‘After Corona’ periode. Wat zou het toch mooi zijn wanneer alle mooie initiatieven en activiteiten van nu in de toekomst behouden blijven. Inspiratie, dat is wat willen!

Samenvattend: ‘’Hoe zorgen we ervoor dat de goede dingen die we de afgelopen periode hebben ondernomen, niet verdwijnen, en een mooie plek krijgen in de toekomst? Hoe laten we de  lerende daarbij ‘zweten’?” Hier focussen we op!

Deelname aan deze sessie is gratis, maar vanwege beperkte capaciteit is aanmelden verplicht. Wacht niet te lang!